Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Alkoholizacja nerwów miedzyżebrowych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Alkoholizacja nerwów międzyżebrowych (Alcoholisatio nn. intercostalium). Leott polecił dla leczenia gruźlicy płuc unieruchomienie klatki piersiowej za pomocą przecięcia nerwów międzyżebrowych od drugiego do siódmego (neurotomia intercostalis) albo ich porażenia przez wstrzykiwanie alkoholu do przestrzeni między żebrami a opłucną. Dodatnie strony tej metody polegają na możności jej stosowania po obu stronach klatki piersiowej, stopniowym rozwoju unieruchomienia, co ułatwia dostosowanie się narządów krążenia i oddychania do zmienionych warunków, całkowitym zachowaniu równowagi śródpiersia i na odzyskaniu przez klatkę piersiową ruchomości najpóźniej po upływie 4 miesięcy od zaprzestania wstrzykiwań alkoholu. Alkoholizację nerwów międzyżebrowych poleca się w gruźlicy jednego lub obu płuc postępującej przewlekle lub podostro, gdy nie można wytworzyć odmy płucnej wskutek zarośnięcia jamy opłucnej i nie daje się zastosować z różnych przyczyn np. podeszłego wieku chorego, późnego okresu ciąży, torakoplastyka, a także w przypadkach uporczywych krwotoków płucnych. Zabieg wykonuje się w trzech etapach w odstępach 2-3 dniowych. W pierwszym etapie zablokowuje się 2-i i 3-i nerwy międzyżebrowe, w drugim etapie – 4 i 5 i w trzecim etapie – szósty i siódmy. Postępowanie: w odległości 5-6 cm od ościstego wyrostka odpowiedniego kręgu prostopadle do ściany klatki piersiowej wkłuwa się igłę, kierując ją ku dolnemu brzegowi odpowiedniego żebra; po dojściu do niego igłę posuwa się w głąb na 1-2 mm, a następnie odchyla się zewnętrzny jej koniec w dół pod kątem 45°, znieczula się jednym ml 1 % wodnego roztworu nowokainy i wstrzykuje się 2 ml 70 % alkoholu. Obecnie alkoholizację nerwów międzyżebrowych stosuje się rzadko. [więcej w: zaburzenia psychiczne objawy, czego nie może jeść pies, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Alkoholizacja nerwów miedzyżebrowych.”

 1. Gustaw Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: makijaż permanentny szkolenia[...]

 2. Little Cobra Says:

  też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

 3. Liwia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dobry ortodonta warszawa[...]

 4. Lidia Says:

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

Powiązane tematy z artykułem: czego nie może jeść pies przywileje dawcy krwi zaburzenia psychiczne objawy