Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Alkoholizacja nerwu przeponowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Alkoholizacja nerwu przeponowego. O znaczeniu wyrwania nerwu przeponowego w leczeniu gruźlicy płuc- jako zabiegu uzupełniającego odmę opłucną częściową można sądzić na podstawie materiału Oddziału gruźliczego Dra K. Dąbrowskiego w Szpitalu Wolskim w Warszawie, zestawionego przez Nadzieję Berdo w tablicy dotyczącej 56 przypadków gruźlicy rozwiniętej jednego i obu płuc, obserwowanych od % roku do 7% lat.
Alkoholizacja nerwu przeponowego (Phrenicoalcoholisatio). W r. 1916 Heuschen polecił zamiast wyrywania nerwu przeponowego wstrzykiwanie do niego (po jego odsłonięciu) kilku l 90ro alkoholu, zwłaszcza w przypadkach, w których nie ma pewności, czy drugie płuco jest zupełnie zdrowe oraz w których ogniska gruźlicze znajdują się w górnej trzeciej części płuca. Porażenie przepony nie daje w tych przypadkach dość często żadnych wyników leczniczych, równocześnie zaś bez potrzeby, a czasami i ze szkodą dla chorego wyłącza z aktu oddechowego- zdrowe dolne części płuca. Szczególnie poleca się alkoholizację nerwu przeponowego, jeżeli chodzi o lewe płuco, wyrwanie bowiem lewego nerwu przeponowego częściej pociąga za sobą przykre dolegliwości. Wprawdzie, w przypadkach ognisk gruźliczych w szczycie płucnym dobre wyniki z zachowaniem czynności zdrowych dolnych części płuca daje częściowa torakoplastyka i nawet apikoliza z plombą parafinową, te jednak zabiegi są ryzykowniejsze niż alkoholizacja nerwu przeponowego. Natomiast w przypadkach zmian gruźliczych w dolnym płacie poleca się raczej wyrwanie nerwu niż jego alkoholizację. Wstrzyknięcie alkoholu do nerwu przeponowego na przestrzeni mniej więcej 5 cm wywołuje w miejscu wstrzyknięcia i nieco niżej całkowite zwyrodnienie nerwu ustępujące po pewnym czasie miejsca jego odradzaniu się (regeneratio). Porażenie połowy przepony trwa zwykle od kilku miesięcy do roku i dłużej, a w tym czasie można wytworzyć sobie sąd, czy unieruchomienie przepony jest skuteczne pod względem leczniczym. W razie potrzeby można zabieg powtórzyć, w przypadkach zaś jego nieskuteczności – zastosować inne metody chirurgiczne nie wywołując niepotrzebnie trwałego porażenia przepony. Zamiast wstrzykiwania alkoholu polecono wstrzykiwanie do nerwu przeponowego stężonego roztworu nowokainy. Porażenie przepony utrzymuje się przez parę miesięcy. [więcej w: zaburzenia psychiczne objawy, czego nie może jeść pies, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Alkoholizacja nerwu przeponowego.”

 1. Marika Says:

  [..] Cytowany fragment: fizjoterapeuta[...]

 2. Junkyard Dog Says:

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 3. Captain Peroxide Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kolka u dziecka[...]

 4. Glyph Says:

  jedni pisza tak drudzy inaczej

Powiązane tematy z artykułem: czego nie może jeść pies przywileje dawcy krwi zaburzenia psychiczne objawy