Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

bartoszyce laryngolog ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Ta statystycznie istotna różnica była nieobecna po 6 i 12 miesiącach. Kontynuacja i Wypłata
Okres obserwacji wynosił 24 do 50 miesięcy. Oprócz pacjentów, którzy zmarli, 328 (37,4 procent) zostało usuniętych z grupy trandolaprilu i 310 (35,5 procent) z grupy placebo. Konieczność stosowania inhibitorów ACE o otwartym działaniu w leczeniu niewydolności serca była częstszym powodem wycofania się z grupy placebo (w przypadku 75 pacjentów) niż w grupie otrzymującej trandolapryl (48). Inne ważne powody wycofania to kaszel (u 39 pacjentów w grupie otrzymującej trandolapryl i 13 w grupie placebo), niedociśnienie (odpowiednio w 18 i 7) oraz zmniejszenie czynności nerek (odpowiednio w 18 i 6).
Tolerancja
Tabela 4. Tabela 4. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane w grupie otrzymującej trandolapryl i placebo, w tym te, które różniły się istotnie pomiędzy tymi dwiema grupami, przedstawiono w Tabeli 4. Profil tolerancji trandolaprilu był podobny do profilu innych inhibitorów ACE. Kaszel był często zgłaszany w obu grupach, prawdopodobnie dlatego, że pacjenci byli pytani o ten objaw podczas każdej wizyty kontrolnej.
Dyskusja
Badanie to wykazało, że przeżycie zostało poprawione wśród pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory, którzy zostali wybrani spośród kolejno badanych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i leczeni inhibitorem ACE trandolaprilem przez dwa do czterech lat. Obserwowano poprawę przeżycia niezależnie od tego, czy wystąpiły objawy kliniczne niewydolności serca. Zmniejszono liczbę zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i nagłych zgonów, a także w rozwoju ciężkiej niewydolności serca. Fatalne lub nie-śmiertelne reinfaryzacje nie zostały znacząco zmniejszone.
W przeciwieństwie do innych dużych prób leczenia po zawale mięśnia sercowego badanie TRACE przeprowadzono w jednym małym kraju, w Danii. Takie podejście ułatwiło badanie kolejnych pacjentów i włączenie dużej części populacji docelowej z dysfunkcją skurczową lewej komory.10,11 W konsekwencji pacjenci z TRACE byli starsi niż w innych badaniach i mieli wyższy wskaźnik śmiertelności. Wśród pacjentów wyłączonych ze względu na wskaźnik ruchu ściany większy niż 1,2, śmiertelność w ciągu jednego roku wynosiła 12 procent.14 Ta częstość jest niższa niż u pacjentów w naszym badaniu z niższym wskaźnikiem ruchu ściany, ale wyższą niż stawki zgłoszone w większości badań. Te różnice dzielimy na systematyczne, kolejne badanie przesiewowe i kompletne rozpoznanie przypadków regionalnych bez górnej granicy wiekowej.
Do tej pory badanie TRACE było jedyną próbą hamowania ACE po zawale mięśnia sercowego, która wykazała znaczną redukcję nagłych zgonów. Zdefiniowaliśmy nagłe zgony jako te, które wystąpiły w ciągu jednej godziny po wystąpieniu objawów. Nie jest więc pewne, czy nasz wynik odzwierciedla ochronny wpływ trandolaprylu na ciężkie arytmie, jak sugerują badania na zwierzętach19, czy zmniejszenie nagłych zgonów z przyczyn niearytmicznych. Znaczenie wyzwania dotyczącego nagłej śmierci jako wskaźnika śmierci z przyczyn arytmii u pacjentów z niewydolnością serca zostało zakwestionowane 20. Nie obserwowano zmniejszenia nawrotu zawału, jak zaobserwowano w badaniu SAVE.5 Nasza definicja ponownego zawału była ścisłe, a ogólny wskaźnik pierwszego nawracającego zawału był niski
[więcej w: medicus jawor rejestracja, dilaterol, kryteria diagnostyczne autyzmu ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol kryteria diagnostyczne autyzmu medicus jawor rejestracja