Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

bartoszyce laryngolog czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wyniki zostały przesłane wyłącznie do komisji bezpieczeństwa. Kryteria zaprzestania badania nie zostały spełnione, a badanie kontynuowano zgodnie z planem. Ryc. 1. Skumulowana śmiertelność ze wszystkich przyczyn wśród pacjentów przyjmujących Trandolapril lub placebo. Śmiertelność ze wszystkich przyczyn w jednym roku wynosiła 24 procent. W okresie badania zmarło 304 pacjentów z grupy trandolaprilu (34,7%), podobnie jak 369 w grupie placebo (42,3%). Krzywe śmiertelności przedstawiono na rycinie 1. Względne ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w grupie otrzymującej trandolapryl, w porównaniu z grupą placebo, wynosiło 0,78 (95% przedział ufności, 0,67 do 0,91, P = 0,001). Krzywe umieralności rozeszły się wcześnie (prognoza Kaplana-Meiera dotycząca śmiertelności w ciągu jednego miesiąca, 8,8 procent w grupie trandolaprylu i 11,2 procent w grupie placebo) i nadal się rozchodziła w okresie obserwacji.
Tabela 2. Tabela 2. Względne ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w podgrupach pacjentów przyjmujących Trandolapril lub placebo. Tabela 3. Tabela 3. Przyczyny śmierci w grupach Trandolapril i Placebo. Ryc. 2. Ryc. 2. Współczynniki zdarzeń dla wtórnych punktów końcowych zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, nagłej śmierci, ponownego zawału oraz ciężkiej lub opornej niewydolności serca u pacjentów przyjmujących trandolapril lub placebo. Wpływ trandolaprylu na ogólną śmiertelność w podgrupach pacjentów przedstawiono w Tabeli 2. W każdej podgrupie leczenie trandolaprylem wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka. Klasyfikacje zgonów według przyczyn przez komitet końcowy zgonu pokazano w Tabeli 3. W grupie trandolaprylu było znacznie mniej zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych niż w grupie placebo (226 vs. 288, P = 0,001, ryzyko względne, 0,75 ; 95-procentowy przedział ufności, 0,63 do 0,89). Istniało także znacznie mniej nagłych zgonów w grupie otrzymującej trandolapryl (105 vs. 133, P = 0,03, ryzyko względne, 0,76, przedział ufności 95%, 0,59 do 0,98). Krzywe czas do wystąpienia dla tych drugorzędnych punktów końcowych pokazano na rysunku 2.
Inne kliniczne punkty końcowe
Progresja do ciężkiej niewydolności serca wystąpiła u 125 pacjentów w grupie otrzymującej trandolapryl i 171 osób w grupie placebo (ryzyko względne 0,71, przedział ufności 95%, 0,56 do 0,89, p = 0,003). Niewydolność serca rozwinęła się znacznie wcześniej w grupie placebo niż w grupie trandolaprilu (ryc. 2). Osiemdziesięciu dwóch pacjentów otrzymujących trandolapril i 103 otrzymujących placebo zmarło z powodu niewydolności serca.
U pacjentów otrzymujących trandolapryl obserwowano tendencję do zmniejszenia częstości występowania nawrotowego lub nieinwazyjnego zawału serca w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (ryc. 2). W grupie leczonej trandolaprilem stwierdzono 99 zgonów lub zgonów niezupełnie zdrowych oraz 113 w grupie placebo (P = 0,29, ryzyko względne 0,86, przedział ufności 95%, 0,66 do 1,13).
W punkcie wyjściowym oraz po 3, 6 i 12 miesiącach średni wskaźnik ruchu ściany wynosił odpowiednio 1,03, 1,12, 1,16 i 1,15 w grupie otrzymującej trandolapryl i odpowiednio 1,03, 1,10, 1,15 i 1,18 Grupa. Po trzech miesiącach średnia zmiana względem wskaźnika podstawowego wyniosła 0,09 w grupie otrzymującej trandolapryl i 0,06 w grupie otrzymującej placebo (p = 0,03).
[podobne: euromedic cennik, zaburzenia psychiczne objawy, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “bartoszyce laryngolog czesc 4”

 1. Henryk Says:

  Lekarze czesto sie wsciekaja, ze ludzie na wlasna reke dokdztalcaja sie w internecie

 2. Wojciech Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usg piersi opole[...]

 3. Magdalena Says:

  poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

 4. Gas Man Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog poznań[...]

 5. Flint Says:

  Moja Mama miała tętniaka

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik przywileje dawcy krwi zaburzenia psychiczne objawy