Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Ćwiczenia aerobowe lub ruch oporu, lub oba, u osób starszych otyłych z cukrzycą ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W przypadku wyniku testu sprawności fizycznej zastosowano korektę Bonferroniego w celu dostosowania do tych porównań. Zmiany wewnątrzgrupowe analizowano za pomocą analizy wariancji z powtarzanymi pomiarami. Drugorzędne wyniki zostały pogrupowane w pięć domen. Zgodnie ze strategią gatekeepowania 21 znacząca interakcja między grupami (P <0,01) i co najmniej jedna istotna różnica między grupą ćwiczeń a grupą kontrolną i co najmniej jedna istotna różnica pomiędzy grupami ćwiczeń w zmianie wyniku w sprawie testu wydajności fizycznej były wymagane, aby kontynuować testowanie wyników wtórnych; porównania grup ćwiczeniowych z grupą kontrolną przeprowadzono za pomocą testu Dunnetta, a porównania między grupami interwencyjnymi przeprowadzono za pomocą testu Fishera-Haytera22 (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Analizy wrażliwości, które potwierdziły wyniki statystyczne, obejmowały wiele imputacji dla brakujących danych o kondycji. Dane dla wyników zmian i zmian procentowych są przedstawione jako średnie skorygowane o kwadrat (. SE). Wyniki
Badana populacja
Rycina 1. Rycina 1. Badanie przesiewowe, losowanie i obserwacja. Do grup badanych zaliczono grupę kontrolną, która nie otrzymała ani kontroli wagi, ani interwencji ćwiczebnej i trzech grup ćwiczeń: grupy, która otrzymała trening aerobowy (grupa aerobowa), grupa, która otrzymała trening wytrzymałościowy oporu (grupa oporu) oraz grupa, która otrzymała połączone szkolenie tlenowe i trening oporowy (grupa kombinacyjna); wszystkie trzy grupy ćwiczeń uczestniczyły również w programie zarządzania wagą.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa uczestników. W sumie 160 uczestników poddano randomizacji, a 141 uczestników (88%) ukończyło badanie (ryc. 1). Dziewiętnastu uczestników przerwało interwencję i włączono je do analiz zamiaru leczenia (dane uzupełniające uzyskano dla wszystkich 19 uczestników po 3 miesiącach, ale nie po 6 miesiącach). Nie było istotnych różnic między grupami pod względem charakterystyki wyjściowej (tabela 1).
Mediana frekwencji na sesjach dietetycznych wyniosła 96% (zakres międzykwartylny, 87 do 100) w grupie tlenowej, 100% (zakres międzykwartylu, 90 do 100) w grupie oporności i 97% (zakres międzykwartylowy, 89 do 100) w grupie złożonej. Mediana frekwencji na sesjach treningowych wyniosła 96% (zakres międzykwartylny, 84 do 100) w grupie tlenowej, 98% (zakres międzykwartylu, 81 do 100) w grupie oporności i 93% (zakres międzykwartylu, od 83 do 100) w kombinacji Grupa.
Zdarzenia niepożądane
Do zdarzeń niepożądanych związanych z wysiłkiem należały: upadek, ból barku i ból pleców w grupie tlenowej; migotanie przedsionków, ból barku i ból kolana w grupie oporności; i uraz ramienia, ból kolana, ból pleców i ból biodra w grupie łączonej. Nie stwierdzono innych różnic w zdarzeniach niepożądanych w stosunku do grupy kontrolnej (tabela S1 i S2 w dodatkowym dodatku).
Test sprawności fizycznej i inne środki ostrożności
Tabela 2. Tabela 2. Wpływ poszczególnych trybów ćwiczeń dodanych do wywołanej dietą utraty masy ciała na wyniki leczenia 2. Rysunek 2. Rycina 2
[hasła pokrewne: neurolog od czego, dilaterol, odżywki na przyrost mięśni ]

Tags: , ,

No Responses to “Ćwiczenia aerobowe lub ruch oporu, lub oba, u osób starszych otyłych z cukrzycą ad 5”

 1. Dredd Says:

  Dieta jest ważna,

 2. Dawid Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do ginekolog[...]

 3. Mieszko Says:

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

 4. Błażej Says:

  [..] Cytowany fragment: stomatologia estetyczna poznań[...]

 5. Marcel Says:

  lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol neurolog od czego odżywki na przyrost mięśni