Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Chociaż lekarz prowadzący mógł zwiększyć dawkę infuzyjną, średnia dawka wlewu lewosimendanu podana w naszym badaniu wynosiła 0,07 .g na kilogram na minutę. Wybraliśmy to podejście zachowawcze, ponieważ dawki nasycające i wlewy o wysokiej dawce były związane z niedociśnieniem i mniej wyraźnym korzystnym wpływem na przeżycie10. W niedawnym badaniu z udziałem pacjentów z posocznicą dawka infuzji 0,2 .g na kilogram na minutę była większa częstość niedociśnienia i arytmii oraz wyższa częstość i dłuższy czas trwania wlewu noradrenaliny niż placebo 25 – działania, które nie wystąpiły w naszym badaniu. Przy mniejszej dawce, którą stosowaliśmy, nie stwierdziliśmy różnicy w indeksie sercowym w czasie pomiędzy dwiema grupami (chociaż wskaźnik sercowy nie był systematycznie rejestrowany u naszych pacjentów). Jednak efekt hemodynamiczny lewosimendanu sugeruje większa liczba prób zwiększenia dawki w grupie placebo i wyższa średnia dawka w grupie placebo. Nasz proces ma pewne ograniczenia. Po pierwsze, badanie zostało przerwane wcześnie ze względu na bezcelowość głównego wyniku (30-dniowa śmiertelność). Sytuacja ta mogła zwiększyć potencjał błędu typu II w wynikach wtórnych. Po drugie, pomimo sygnałów o działaniu hemodynamicznym lewosimendanu, nie możemy wykluczyć, że wyższe dawki mogły skutecznie zmniejszyć śmiertelność, chociaż wyższe dawki mogą również zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak niedociśnienie i arytmie. Po trzecie, badaliśmy mieszaną populację pacjentów poddawanych różnym operacjom kardiochirurgicznym, w tym kilku pacjentów (2,2%) bez krążenia pozaustrojowego. Jednak żadna z analiz podgrup nie sugerowała korzyści związanych z leczeniem lewosimendanem. Po czwarte, nie gromadziliśmy systematycznie danych dotyczących kardiowizji, co mogłoby pomóc nam zrozumieć i zinterpretować wyniki badania. Ze względu na fakt, że nasze kryteria rekrutacji opierały się głównie na potrzebie wsparcia hemodynamicznego, mogliśmy zapisać do badania niektórych pacjentów, u których nie występowały ciężkie zaburzenia czynności serca.
Podsumowując, u pacjentów z okołooperacyjną dysfunkcją lewej komory, wymagającą wsparcia hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej, wlew z lewosimendanem w małej dawce nie powodował niższej śmiertelności 30-dniowej niż placebo ani nie wpływał dodatnio na wyniki wtórnego leczenia w porównaniu z placebo.
[przypisy: odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena, medis, medycyna po dyplomie konferencje ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej ad 7”

  1. Jan Says:

    Nie ufam lekarzom

  2. Szymon Says:

    Article marked with the noticed of: miód manuka[...]

  3. Crash Override Says:

    nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

Powiązane tematy z artykułem: medis medycyna po dyplomie konferencje odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena