Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Ogółem 849 pacjentów (96,3%) otrzymało lewosimendan lub placebo i włączono je do zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć (428 pacjentów w grupie lewosimendanu i 421 pacjentów w grupie placebo). Stan podstawowy oceniano u wszystkich pacjentów, ale (w grupie placebo, 0,1% pacjentów w grupach łączonych) po 30 dniach iu wszystkich pacjentów, ale u 8 (4 pacjentów w każdej grupie, 0,9% pacjentów w grupie połączone grupy) po 90 dniach. Charakterystyka na linii bazowej
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w zmodyfikowanej populacji, której celem było leczenie. Charakterystyka pacjentów w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, odzwierciedlała populację wysokiego ryzyka pacjentów poddawanych operacji kardiochirurgicznej (tabela 1) . Mediana wieku pacjentów wynosiła 65 lat, a wielu pacjentów miało wiele współistniejących stanów. Mediana frakcji wyrzutowej lewej komory wynosiła 27%.
Infuzja, zabiegi chirurgiczne i terapie towarzyszące
Tabela 2. Tabela 2. Podawanie lewosimendanu lub placebo. Prawie wszyscy pacjenci (96,0%), którzy otrzymali lewosimendan lub placebo, rozpoczęli infuzję przed operacją. Mediana czasu rozpoczęcia wlewu wynosiła 0,33 godziny przed operacją (Tabela 2). Większość pacjentów otrzymywała lewosimendan lub placebo przez określone 24 godziny. Wlew został czasowo przerwany u 25 pacjentów (5,8%), którzy zostali przypisani do lewosimendanu, a 16 (3,8%) otrzymało placebo (p = 0,17). Dawkę skorygowano u 56 pacjentów (13,1%) przypisanych do lewosimendanu i 29 (6,9%) pacjentów otrzymujących placebo (p = 0,003). Niedociśnienie było najczęstszą przyczyną stałego odstawienia schematu prób, bez znaczącej różnicy w częstości występowania pomiędzy obiema grupami.
Tabela 3. Tabela 3. Szczegóły operacji i wyładowań medycznych. Wyizolowane CABG stanowiły 66,3% operacji (tabela 3). Pomostowanie krążeniowo-płucne było stosowane u wszystkich pacjentów poza jednym. Mediana czasu trwania blokady krzyżowej aorty wyniosła 78 minut, a mediana czasu trwania omdlenia krążeniowo-płucnego wynosiła 112 minut.
Punkty końcowe
Tabela 4. Tabela 4. Punkty końcowe. Czterokomponentowy pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 105 pacjentów (24,5%) w grupie lewosimendanu i 103 (24,5%) w grupie placebo (skorygowany iloraz szans, 1,00, 99% przedział ufności [Cl], 0,66 do 1,54; P = 0,98) (tabela 4). Dwuskładnikowy pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 56 pacjentów (13,1%) w grupie lewosimendanu iw 48 (11,4%) w grupie placebo (skorygowany iloraz szans, 1,18, 96% CI, 0,76 do 1,82, P = 0,45). Spośród 85 pacjentów, którzy otrzymali mechaniczne urządzenie wspomagające pracę serca, 37 (44%) umieściło go w ciągu 4 godzin od rozpoczęcia operacji.
Wpływ lewosimendanu w porównaniu z placebo na czteroskładnikowe i dwuskładnikowe pierwotne punkty końcowe w określonych wcześniej podgrupach przedstawiono odpowiednio na Figurach S1 i S2 w dodatkowym dodatku. W większości podgrup wpływ lewosimendanu w porównaniu z placebo był podobny do efektu obserwowanego w całej populacji. Jednakże zaobserwowano interakcję między grupą eksperymentalną a frakcją wyrzutową lewej komory dla dwóch pierwszorzędowych punktów końcowych, przy czym u pacjentów z niższą frakcją wyrzutową lewej komory obserwowano tendencję do lepszych wyników z lewosimendanem i pacjentów z wyższą frakcją wyrzutową lewej komory o trend w kierunku lepszych wyników z placebo.
Dodatkowe punkty końcowe
Ponieważ nie stwierdzono żadnych istotnych różnic między grupą lewosimendanu a grupą placebo dla pierwiastka lub pierwiastka składającego się z czterech lub dwóch składników, wszystkie analizy drugorzędowych punktów końcowych uznano za eksploracyjne (tabela 4).
[hasła pokrewne: hiperostoza czołowa, porażenie nerwu przeponowego, czego nie może jeść pies ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej ad 5”

 1. Kamila Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: skuteczne odchudzanie[...]

 2. Jigsaw Says:

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

 3. Diana Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wyciągi chemiczne[...]

 4. Wiktoria Says:

  Konieczne jest branie leków

 5. The Flying Mouse Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: olejek makadamia[...]

 6. Marshmallow Says:

  Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

Powiązane tematy z artykułem: czego nie może jeść pies hiperostoza czołowa porażenie nerwu przeponowego