Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE (DAWNA NAZWA – RÓWNOWAŻNIKI POMROCZNE, PAROXYSMI AEQUIVALENTES). Wprowadzona przez autorów anglosaskich nazwa napadów psychoruchowych (psychomotor seizures) przyjmuje się w piśmiennictwie światowym coraz powszechniej, ponieważ -jak się to niejednokrotnie podnosi – nie ma lepszej na oznaczenie różnorodności objawów składających się na to pojęcie. Nazwie równoważniki czyli ekwiwalenty zarzuca się, że nie określa trafnie owych krócej lub dłużej trwających stanów napadowych, nie są to bowiem stany równoważne z napadami padaczkowymi, lecz są same gatunkiem napadów. Chociaż z punktu widzenia psychopatologicznego napady psychoruchowe zdają się być zawsze krócej lub dłużej trwającymi stanami pomrocznymi, to jednak używane często przez różnych autorów określenie napady zamroczeniowe czyli pomroczne (Diimmarattacke) nie uwzględnia ruchowej strony tych zjawisk. Ta ruchowa strona, którą badacz widzi, skłoniła behawiorystycznie zorientowanych autorów do stworzenia nazwy automatyzmy; autorzy ci z przyczyn doktrynalnych starają się nie wnikać w przeżycia psychiczne chorego doznającego owych automatyzmów. Stąd niektórzy (np. Michalski, 1959) doszli w swym eklektyzmie do tego, że osobno opisują stany psychotyczne padaczkowe, a osobno owe automatyzmy, tak jak gdyby nie były to jedne i te same zjawiska, oglądane, raz z zewnątrz, a drugi raz z wewnątrz, tj. od strony podmiotowych przeżyć chorego. Niektórych autorów wprowadza w błąd różny czas trwania tego typu napadów; skłonni są oni uważać za automatyzmy czyli napady psychoruchowe tylko stany pomroczne krótkotrwałe. Autorzy ci nie są jednak zdolni podać istotnej różnicy między krótkimi automatyzmami i długotrwałymi stanami pomrocznymi. Trudności te mogą być natury technicznej, mianowicie badanie eeg bywa łatwe w przypadkach krótkotrwałych automatyzmów, natomiast stany pomroczne długo trwające ,przebiegają często z podnieceniem psychoruchowym i innymi objawami psychotycznymi uniemożliwiającymi doprowadzenie chorego do badania. Długotrwale stany psychotyczne zmuszają do umieszczenia chorego w szpitalu psychiatrycznym, który przeważnie nie rozporządza aparaturą eeg, nie mówiąc już o możliwych błędach rozpoznawczych. Dlatego w piśmiennictwie trudno znaleźć prace na temat typowych zmian eeg w długotrwałych równoważnikach padaczkowych. [więcej w: przychodnia medyk rzeszów, medis, krzem jest jedną z niewielu substancji ]

Tags: , ,

No Responses to “NAPADY PSYCHOMOTORYCZNE.”

 1. Zod Says:

  Zupełne lekceważenie nietoksycznych terapii

 2. Liwia Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do rtg zębów[...]

 3. Emil Says:

  Medycyna sryna…

 4. Kinga Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: fdm kurs[...]

 5. Sebastian Says:

  mononukleoza

Powiązane tematy z artykułem: krzem jest jedną z niewielu substancji medis przychodnia medyk rzeszów