Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Confusion mentale.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Powszechnie zwraca się uwagę na fakt, że dominacja półkuli lewej dotyczy również płata skroniowego lewego. Niektórzy posuwają się nawet tak daleko, że uważają prawy płat skroniowy za neurologicznie i psychiatrycznie niemy . Uważa się np., że zmiany rozmięknieniowe okolicy fossa Sylvii po stronie prawej, jeżeli są izolowane, mogą ujść uwagi klinicystów. Boudin i in. (1963) podjęli próbę wykazania, że tak nie jest.Z ich spostrzeżeń klinicznych miałoby jakoby wynikać, że uszkodzenie płata skroniowego prawego wbrew poglądom innych autorów prowadzi do wystąpienia confusion mentale. Pojęcie to rozpowszechnione jest w piśmiennictwie i francuskim i anglosaskim, jest jednak wysoce niejasne i wieloznaczne. Wywody autorów nie są przekonywające, gdyż przytoczony przez nich materiał kazuistyczny zawiera niemal bez wyjątku przypadki, w których nie tylko płat skroniowy prawy, ale i inne części mózgu, najczęściej lewy płat skroniowy, wykazywały starsze lub świeższe zmiany organiczne. Poza tym zauważyć należy, że stany psychotyczne z wszelką pewnością nie zależą od takiej czy innej lokalizacji, są bowiem odczynem całego mózgu na polietiologiczne czynniki o różnym umiejscowieniu. Nadal więc zmuszeni jesteśmy uważać prawy płat skroniowy za klinicznie niemy. Zresztą, i tutaj zaznacza się niebywałe zamieszanie w mianownictwie, gdyż niektórzy takie właśnie napady pomroczne nazywają petit mal. Spotyka się to przeważnie w amerykańskim piśmiennictwie elektroencefalograficznym. Niestety, Grunthal w podręczniku Reichardta (1955) przychylił się za Gibbsem do tej klasyfikacji i opisuje jako petit mal stany krótkotrwałego pomieszania (Verwirrtheit) z niezbornym niepokojem ruchowym, chwianiem się lub skręcaniem ciała, zaburzeniami naczynioruchowymi, ślinotokiem, krzykiem i bezładną mową. Napady te przebiegają często, ale nie zawsze, ze skroniowymi iglicami w eeg, które mogą przejść na okolicę ciemieniowo-potyliczną po wystąpieniu wysokich, wolnych fal jako wyraz czynnościowej nadpobudliwości elektrycznej albo organicznego uszkodzenia przez guz lub uraz przedniego płata skroniowego. W połowie przypadków takiej skroniowej symptomatyki – przytaczam nadal za Griinthalem – dochodzi do wybitnych zmian charakteru i do otępienia typu padaczkowego. Nie ulega wątpliwości, że różni autorzy opisują sprawy różnej etiologii. Stany pomroczne towarzyszące guzom, urazom lub innym organicznym schorzeniom płatów skroniowych – jest to zjawisko nie mające nic wspólnego z padaczką samoistną. [hasła pokrewne: protezy bezklamrowe, medicus jawor rejestracja, hiperostoza czołowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Confusion mentale.”

 1. Kamila Says:

  [..] Cytowany fragment: wkładki do butów[...]

 2. Blanka Says:

  Brednia brednię pogania

 3. Nicola Says:

  [..] Cytowany fragment: najlepsza kreatyna[...]

 4. Konrad Says:

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 5. Malwina Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Ekologiczne migdały[...]

 6. Konstanty Says:

  Medycyna sryna…

Powiązane tematy z artykułem: hiperostoza czołowa medicus jawor rejestracja protezy bezklamrowe