Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Pytania dotyczące skuteczności porównawczej w onkologii ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jest również mało prawdopodobne, aby firma ułatwiła przeprowadzenie takiego badania przez kogoś innego, udostępniając abirateron bezpłatnie. Zamiast tego, aby przetestować hipotezę, osoba trzecia prawdopodobnie musiałaby zakupić oba leki oprócz ponoszenia stałych kosztów prowadzenia próby. Szacunkowe wielkości próbek i koszty klinicznych badań nieliniowości Porównanie biopodobnych leków przeciwnowotworowych. Ile kosztuje abiraterone za takie badanie. Zaskakująca odpowiedź to prawie 70 milionów dolarów. W tabeli przedstawiono cenę zakupu leku nowej generacji w pięciu hipotetycznych porównawczych badaniach skuteczności leków na raka. Każdy z przykładów ma pięć głównych zasad zilustrowanych przez abirateron i ketokonazol: nowszy lek uzyskał aprobatę FDA w porównaniu z placebo (lub, w jednym przypadku, interferonem alfa); korzyść z nowego środka była marginalna (dla tych pięciu leków mediana poprawy ogólnego przeżycia wyniosła 2,0 miesiąca, a mediana poprawy przeżycia wolnego od progresji wynosiła 2,7 miesiąca); niektóre dowody z badań przedklinicznych lub wczesnej fazy wspierają porównanie z tańszym związkiem macierzystym, którego nigdy wcześniej nie poddano podobnym testom; wykazanie równoważnej skuteczności oznaczałoby znaczne oszczędności; a cena zakupu nowego leku sprawia, że koszt badania porównawczego skuteczności jest wygórowany.
Wielkości próbek podane w tabeli zostały zaprojektowane, aby sprawdzić margines nie niższej wartości 0,90. Obliczone koszty są wówczas iloczynem wielkości próby, najlepszego oszacowania wymaganego czasu leczenia i średniej ceny hurtowej nowego leku. Bardziej permisywny margines niezależności (np. 0,80) zmniejszyłby liczebność próby i obniżył koszty, ale prowadziłby do znacznej niejednoznaczności w interpretacji próbnej. Na przykład abirateron poprawia przeżycie o 3,9 miesiąca w porównaniu z placebo. Przyjmowanie leku, który jest tylko w 80% tak dobry jak abirateron, pozostawiłoby wątpliwości, czy zapewnia ono jakąkolwiek poprawę w stosunku do placebo.
Rozważmy inny przypadek: stosowanie paclitaxelu związanego z albuminą (nab-paklitaxel) w leczeniu raka trzustki. W 2013 r. Okazało się, że nab-paklitaksel w połączeniu z gemcytabiną zwiększa przeżycie całkowite w przypadku raka trzustki z 6,7 do 8,5 miesiąca w porównaniu z samą gemcytabiną5. Nab-paclitaxel, alternatywny preparat paklitakselu, jest bardziej kosztowny i ma niepewną wyższość biologiczną. Na przykład, w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca i przerzutowym raku sutka, leki powodowały podobne całkowite przeżycie w badaniach bezpośrednich, pomimo różnic w dawkowaniu. Paklitaksel nigdy nie był poddawany testom w połączeniu z gemcytabiną w randomizowanym badaniu o podobnej wielkości z udziałem pacjentów z rakiem trzustki. Niestety, aby sprawdzić, czy te dwa leki są ekwiwalentne, trzeba by kupić prawie 38 milionów dolarów nab-paclitaxelu.
Wysoka cena leków przeciwnowotworowych jest niezrównoważona, a potrzeba mniej kosztownych rozwiązań alternatywnych jest największa w przypadkach, w których korzyść z nowych terapii jest marginalna (tj. Stosunek kosztów do skuteczności jest w większości niekorzystny). Pięć porównań, które podkreślamy, sugeruje niedocenioną konsekwencję samych cen: wysokie ceny chronią udział w rynku narkotyków, co wyklucza wyzwania związane z tańszymi alternatywami.
Jak zatem możemy zrobić postępy w prowadzeniu tych potencjalnie kosztownych prób rakowych. Po pierwsze, pomimo kosztów tych badań, pozostają zainteresowane strony odpowiedziami, które zapewniłyby takie badania
[podobne: stomatolog warszawa mokotów, lekarz medycyny pracy warszawa centrum, protezy bezklamrowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Pytania dotyczące skuteczności porównawczej w onkologii ad”

 1. Emma Says:

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

 2. Mr. Fabulous Says:

  [..] Cytowany fragment: dieta odchudzająca[...]

 3. Mr. Spy Says:

  Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

 4. Liwia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatologia[...]

 5. The Howling Swede Says:

  błonnik+antyoksydanty

Powiązane tematy z artykułem: lekarz medycyny pracy warszawa centrum protezy bezklamrowe stomatolog warszawa mokotów