Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad 9

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Dane te są zgodne z analizą selekcji mutacji dN / dS i sugerują, że ograniczenia związane z ewolucją raka różnią się w miarę rozwoju nowotworów, co potencjalnie sprawia, że więcej ścieżek ewolucyjnych jest permisywnych dla progresji. Ogółem w 86 z 100 nowotworów w naszym badaniu wystąpiły zmiany, które są badane w NSCLC w badaniach profilowanych genomowo, w tym w National Nuclear Matrix Trial (NLMT) 21 i próbie MATCH (Molecular Analysis for Therapy Choice) .22 Z tych 86 guzy, 17 (20%) miało mutacje podklonowe, które można było celować i zmiany liczby kopii. W 12 z 17 guzów (71%) występowały zarówno zmiany klonalne, jak i subklonalne, co wskazuje, w jaki sposób cele mogą być traktowane priorytetowo w przypadku interwencji terapeutycznej (ryc. S27 w dodatku uzupełniającym 1).
Dyskusja
Nienaruszalność endogenna dostarcza paliwa do ewolucji nowotworu i oporności na lek. [23] Dostarczyliśmy tutaj analizy ewolucji NSCLC, która wykazała, że heterogeniczność wewnątrznaczyniowa i rozgałęziona ewolucja są prawie powszechne w całej kohorcie. Zaobserwowaliśmy także wspólny wzorzec podwojenia genomu wczesnego klonalnego, po którym nastąpiło rozległe zróżnicowanie subklonalne.
Dane te mogą mieć ważne implikacje dla naszego zrozumienia biologii nowotworu i kontroli terapeutycznej w NDRP. Niektóre ukierunkowane mutacje kierowcy, w tym mutacje EGFR, MET i BRAF, były niemal wyłącznie klonalne i wczesne, co tłumaczy silne i jednolite reakcje, które często są obserwowane w wielu miejscach choroby, gdy zmiany te są ukierunkowane24-26. niż 75% nowotworów w naszym badaniu zawierało podklonalne zmiany kierowców, w tym w genach, takich jak członkowie rodziny PIK3CA, NF1, KRAS, TP53 i NOTCH. Co więcej, duża część subklonalnych mutacji kierowców okazała się być klonalna w jednym regionie, ale była nieobecna lub subklonalna w innych regionach, co potwierdziło ograniczenia pobierania próbek z pojedynczych regionów guza i podkreśliła zdolność sekwencjonowania całego wyrostka rdzenia z wieloma regionami w celu zdefiniowania klonalności Zdarzenia sterujące dla priorytetyzacji celów leków.
Późne mutacje w genach supresorowych, które występują po podwojeniu genomu, często dotykały tylko jeden allel, który potencjalnie pozostawił nienaruszone allele typu dzikiego. Chociaż to odkrycie może wskazywać, że późne mutacje supresorowe guza są często zdarzeniami pasażerskimi, które nie przyczyniają się do progresji nowotworu, jest również prawdopodobne, że defekty linii płciowej, subklonowa utrata liczby kopii, haploinsuficiency lub regulacja transkrypcji mogą działać w celu ograniczenia ekspresji typu dzikiego . W przeciwieństwie do wczesnych mutacji późne mutacje kierowców nie były specyficzne dla podtypu NSCLC i często występowały w genach nowotworowych, które zidentyfikowano w innych typach nowotworów; wysoki odsetek wystąpił w genach, które biorą udział w utrzymaniu integralności genomu poprzez odpowiedź i naprawę uszkodzeń DNA, przebudowę chromatyny i metylowanie histonów. Takie mutacje mogą usuwać specyficzne dla tkanki ograniczenia na genomie raka i zapewniają korzyści dla powstających subklonów w późniejszym etapie ewolucji. Jednak obserwacja równoległej ewolucji zmian liczby kopii kierowców, które zidentyfikowano poprzez odbicie lustrzane subklonalnych nierównowag allelicznych, w tym w CDK4, FOXA1 i BCL11A, sugeruje, że pomimo dużej różnorodności, specyficzne ograniczenia, które mogłyby być terapeutycznie wykorzystane, mogą działać w późniejszym okresie. ewolucja guza.
Guzy z najwyższym subklonalnym ciężarem mutacyjnym miały szeroką mutagenezę za pośrednictwem APOBEC, a 19 nowotworów nosiło podklonalne mutacje kierowcy w kontekście APOBEC
[więcej w: oddawanie krwi warunki, koszt badania hcv, nfz wrocław przeglądarka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: koszt badania hcv nfz wrocław przeglądarka oddawanie krwi warunki