Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Technika odmy leczniczej obustronnej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Technika odmy leczniczej obustronnej jest w ogóle taka sama jak przy wytwarzaniu odmy po jednej stronie. Odmę wytwarza się najpierw po stronie płuca ze zmianami rozleglejszymi i dalej posuniętymi. Wprowadza się najwyżej 250 ml powietrza i obserwuje się ogólny stan chorego, ogólną ciepłotę ciała, tętno, częstość oddechów, szybkość opadania krwinek i zachowanie się obrazu rentgenowskiego płuc. Zwraca się uwagę, by objętość płuc w obrazie rentgenowskim uległa zmniejszeniu tylko o 1/3, najwyżej o połowę swej wielkości. Dopiero po kilku tygodniach (co najmniej po dwóch), w ciągu których ustrój dostosowuje się stopniowo do zmienionych warunków, przystępuje się do wytworzenia odmy po drugiej stronie. Okres ten skraca się tylko w wyjątkowych przypadkach u osób młodych i niewyniszczonych. Kazimierz Dąbrowski i Józef Gackowski skracali go niekiedy do 2-3 dni a nawet do jednego dnia. Już wytworzoną odmę dopełnia się co 2-i-4 dni, później po 3-4 pierwszych dopełnieniach raz na 1-2 tygodnie, a jeszcze później raz na 3 tygodnie, przy czym odmę dopełnia się na przemian raz po jednej stronie, drugi raz po drugiej. Przez cały czas leczenia chory powinien być pod ścisłą obserwacją lekarza, najlepiej w sanatorium. Należy zwracać baczną uwagę na ogólny stan chorego (ogólną ciepłotę ciała, stan odżywienia, wagę ciała) , zmiany w narządzie oddechowym, stan narządu krążenia, szybkość opadania krwinek w krwi, obraz rentgenowski płuc. Ciśnienie w jamach opłucnych należy utrzymać na poziomie dużych ciśnień ujemnych, dążąc do uzyskania po obu stronach odmy wybiórczej. Jeżeli dokładna obserwacja jest niemożliwa, to leczenia odmą obustronną nie należy w ogóle zaczynać. W toku leczenia odmą opłucną obustronną zdarzają się powikłania takie same jak przy leczeniu odmą po jednej stronie. Są one o wiele poważniejsze dla chorego i mogą nakazywać zmniejszenie odmy po jednej stronie a nawet zaprzestanie tego leczenia. Zwłaszcza groźne jest dołączenie się odmy opłucnej samorodnej oraz wysięków opłucnych, szczególnie ropnych, i przetoki opłucno-oskrzelowej. Powikłanie odmą opłucną samorodną wywołuje znaczną duszność aż do uduszenia. Bardzo często wymaga ona wybitnego obniżenia ciśnienia w jamie opłucnej przez aspirację z niej powietrza. Często trzeba wypuścić część powietrza także i z drugiej jamy opłucnej. Wysięki surowicze i surowiczo-włóknikowe leczy się w zasadzie zachowawczo, nieraz wszakże trzeba je wypuścić albo zmniejszyć odmę po stronę drugiego płuca, zwłaszcza gdy powstaje obawa opancerzenia płuca po stronie wysięku. W razie powikłania wysiękiem ropnym gruźliczym lub gruźliczo-mieszanym większość lekarzy zaprzestaje leczenia odmą po stronie drugiego płuca, a to dlatego, że takie wysięki często pociągają za sobą opancerzenie płuca po stronie wysięku ze znacznym zmniejszeniem powierzchni oddechowej płuca. [przypisy: stomatolog warszawa mokotów, porażenie nerwu przeponowego, gabinet medycyny estetycznej wrocław ]

Tags: , ,

No Responses to “Technika odmy leczniczej obustronnej.”

 1. Drugstore Cowboy Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 2. Joanna Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do tłumacz angielski Warszawa[...]

 3. Nessie Says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

 4. Sexual Chocolate Says:

  [..] Cytowany fragment: tabletki do ssania na gardło[...]

 5. Flakes Says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

 6. Pinball Wizard Says:

  Article marked with the noticed of: Astma w ciąży[...]

 7. Tymoteusz Says:

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: gabinet medycyny estetycznej wrocław porażenie nerwu przeponowego stomatolog warszawa mokotów