Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Uczenie się od dużych danych opieki zdrowotnej ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Można uniknąć najważniejszych pułapek za pomocą dość oczywistych podejść – na przykład badając pacjentów, którzy zostali niedawno poddani danej interwencji i porównując je z pacjentami nowo leczonymi za pomocą kolejnej najlepszej alternatywy, oceniając charakterystykę pacjentów przed rozpoczęciem interwencji, oraz powstrzymanie się od dostosowywania się do czynników pacjenta, które pojawiły się po rozpoczęciu ekspozycji, o której mowa3 Wreszcie, wyniki takich analiz muszą być przedstawione w łatwo przyswajalnej formie dla zajętej publiczności klinicznej i dalej interpretowane dla pacjentów.
Wszystkie te elementy analizy zostały opracowane, ale nasz system opieki zdrowotnej nie był w stanie systematycznie włączać ich do swoich prac, aby ustanowić ciągły proces uczenia się i doskonalenia. Zbieranie większej ilości danych nie przełożyło się dotychczas na generowanie bardziej praktycznych wglądów w najlepsze sposoby leczenia pacjentów, którzy są źródłem tych danych. Biorąc pod uwagę powszechne porozumienie, że pożądany jest skuteczny system opieki zdrowotnej, dlaczego nie jesteśmy bliżej tego celu.
Główną przeszkodą jest niedostateczne wykorzystanie istniejących jednolitych standardów danych dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej. Dlatego potrzebujemy analitycznych podejść, które obejmują zawirowania danych, polegając w mniejszym stopniu na znormalizowanych elementach danych i mających zdolność przetwarzania danych w dowolnym formacie. Oczywiście ekspozycje i kliniczne wyniki zainteresowania muszą być łatwe do zidentyfikowania, ale dla szczegółowej charakterystyki stanów zdrowia pacjentów, co jest podstawą do lepszej kontroli zakłóceń i wyciągania prawidłowych wniosków, standardowe pomiary mogą nie być konieczne. Dobrze zmierzone wskaźniki stanu zdrowia pacjenta – na przykład stosowanie uzupełniającego tlenu jako wskaźnika bardzo złego stanu zdrowia – często mogą równie dobrze prowadzić do złożonych działań klinicznych w przewidywaniu wyników zdrowotnych. Można tworzyć algorytmy w celu empirycznego identyfikowania takich danych za pomocą ich obserwowalnych powiązań z wynikami choroby, a następnie w celu wykorzystania tych wskaźników do dostosowania. Takie podejście nie wymaga konkretnej interpretacji medycznej czynników zastępczych i dlatego może działać bez potrzeby stosowania standardów danych, a zatem można je szybko wdrożyć. Wykazano, że takie metody dobrze sprawdzają się w badaniach z wykorzystaniem baz danych dotyczących opieki zdrowotnej.
Wiele dostępnych danych znajduje się obecnie w oddzielnych silosach. Na przykład, szczegółowe informacje genetyczne są często przechowywane nie w dokumentacji medycznej, ale raczej w oddzielnych bazach danych badawczych o ograniczonym dostępie – brak powiązań, które można przypisać nie problemom technicznym, ale obawom dotyczącym prywatności.4 Brak zgody w kwestii rozwiązania problemu impasu w zakresie prywatności musimy zaakceptować, że fragmenty danych pacjentów zostaną fizycznie rozłożone na kilka baz danych. W celu przeprowadzenia analiz dostosowanych na wiele odmian, potrzebujemy lepszych metod wyodrębniania informacji o pacjencie z tych rozproszonych baz danych bez możliwości identyfikacji pacjentów w tym procesie. Takie rozproszone analizy są uciążliwe w implementacji i powinny stać się częścią platformy generowania dowodów dla łatwego ponownego wykorzystania.
Nawet jeśli takie ulepszenia mogą zostać wprowadzone, interpretacje ustaleń z badań obserwacyjnych wykorzystujących drugorzędne dane dotyczące opieki zdrowotnej będą nadal napotykać na nieufność.5 Chociaż narzędzia analityczne, takie jak wyniki skłonności, mogą pomóc w zmniejszeniu błędnego nastawienia, pozostają obawy dotyczące interpretacji przyczynowych.
[przypisy: oddawanie krwi warunki, euromedic cennik, porażenie nerwu przeponowego ]

Tags: , ,

No Responses to “Uczenie się od dużych danych opieki zdrowotnej ad”

 1. Slow Trot Says:

  Article marked with the noticed of: zdrowa dieta[...]

 2. Sofa King Says:

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

 3. Filip Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ból stawów[...]

 4. Dagmara Says:

  Ja tam swoje wiem

 5. Liliana Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Przekształcanie spółek[...]

 6. Wooden Man Says:

  Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik oddawanie krwi warunki porażenie nerwu przeponowego