Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Histerycy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W rozpoznaniu różnicowym liczyć się trzeba przede wszystkim z histerią, w przebiegu której dochodzi niekiedy do rzekomego rozdwojenia lub nawet zwielokrotnienia osobowości. Histerycy mogą również (zresztą w naszych warunkach bardzo rzadko się to zdarza) zmieniać zawód, przerzucać się z miejsca na miejsce i tworzyć nowe osobowości, lecz przy bliższym badaniu cechy histeryczne z jednej strony i cechy padaczkowe z drugiej strony nie mogą ujść uwagi. Psychopatologiczna analiza przypadków padaczki skroniowej pozwala na rozróżnienie dwóch ich odmian zależnie od zachowania się świadomości. W typowych krótko czy długotrwałych napadach psychoruchowych zachodzi wyraźna jakościowa zmiana świadomości. Jest jednak druga grupa napadów, w których nie można się w ogóle dopatrzeć zmiany świadomości.Typowa dla pierwszej grupy jest całkowita lub niemal całkowita niepamięć retropsychotyczna. W drugiej grupie natomiast chorzy potrafią odtworzyć ze szczegółami doznawane przeżycia psychiczne i ocenić je krytycznie. Pierwsza grupa ma charakter niewątpliwie psychotyczny, druga natomiast nie. Chory pierwszej grupy ma w chwili przeżywania zjawisk psychotycznych pełny sąd realizujący i tylko w tych przypadkach mamy prawo mówić o halucynacjach. W drugiej grupie napadów skroniowych sensorium pozostaje czyste i chorzy nie miewają zaburzeń pamięci. Przeżywane zjawiska wzrokowe, słuchowe, czuciowo-ustrojowe, wspomnieniowe, uczuciowe i inne nie mają charakteru psychotycznego, toteż chorzy wcale nie wierzą w rzeczywistość doznawanych spostrzeżeń. Zjawiska te nie przebiegają więc z sądem realizującym. Opisy napadów skroniowych w piśmiennictwie świata, nawet u autorów najwybitniejszych, którzy stworzyli całą problematykę, nie mogą zadowolić psychiatry, który przyzwyczajony jest do ścisłego i metodycznego opisu zjawisk psychopatologicznych. Jeżeli chory podaje, że widzi lub słyszy, to autorzy nie obeznani z diagnostyką psychiatryczną po prostu automatyzmy te kwalifikują jako omamy. W opisach tych nie ma wzmianki na temat sądu realizującego, stanu sensorium i innych doniosłych szczegółów opisowych, bez których nie da się zaklasyfikować objawu. Stwierdzenie, czy spostrzeżeniom chorego wzrokowym, słuchowym, czy innym towarzyszy istotnie sąd realizujący, bywa czasem zadaniem bardzo trudnym, wymagającym doskonałej biegłości w diagnostyce psychiatrycznej. Jeżeli zapytamy chorego bez ogródek, czy rzeczywiście widzi zjawiające mu się napadowo postacie lub słyszy głosy, a chory odpowie tak, to chory może mieć na myśli rzeczywistość tych spostrzeżeń. Szczególnie chory mało inteligentny, otępiały lub dziecko mogą nie rozumieć czy lekarz pyta o rzetelność informacji na temat doznawanych widzeń, czy też o rzeczywiste istnienie poza jego wyobraźnią przedmiotów jego spostrzeżeń. Jeżeli pojęcie projekcji na zewnątrz i definicję sądu realizującego, a tym samym i definicję halucynacji niejeden lekarz nawet źle rozumie, to chyba nic może nas dziwić, że przeciętny, a zwłaszcza nieinteligentny chory nie pojmuje o co go lekarz pyta. Dobrze jest choremu wytłumaczyć porównawczo, co mamy na myśli, na przykładzie: szumi mi lub dzwoni w uszach, albo przy uderzeniu w oko doznaję świetlnych zjawisk, ale ani te dźwięki, ani te zjawiska świetlne nie są wywołane przez adekwatne podniety. [więcej w: protezy bezklamrowe, medicus jawor rejestracja, hiperostoza czołowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Histerycy.”

 1. Screwtape Says:

  Lekarze rodzinni mylą się nie czasem a zazwyczaj

 2. Dancing Madman Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do siłownie zewnętrzne producent[...]

 3. Zod Says:

  nauka i medycyna jest potrzebna

 4. Milan Says:

  Article marked with the noticed of: fotele obrotowe biurowe[...]

 5. Mental Says:

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

 6. Norbert Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gluten[...]

 7. Kordian Says:

  Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: hiperostoza czołowa medicus jawor rejestracja protezy bezklamrowe