Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Wspieranie odpowiedzialnego udostępniania danych za pomocą standardów ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Opracowanie standardu opartego na konsensie, który został opublikowany (standardowa wersja 2.0 choroby choroby Alzheimera CDISC), umożliwiło zbudowanie bazy danych zawierającej informacje na temat tysięcy pacjentów z tą samą chorobą, dostarczając wystarczających danych w standardowym formacie umożliwiającym kompleksowe modelowanie danych związane z nowymi celami terapeutycznymi. Standard umożliwia przekazywanie informacji w łagodnych zaburzeniach poznawczych, historii rodziny i ekspresji genów, a także innych kluczowych informacji, takich jak dane demograficzne, w uzgodnionym formacie. C-Path ma teraz konsorcja na chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane i inne choroby, z opublikowanymi lub pojawiającymi się standardami CDISC. W Europie inwestowane są również znaczne zasoby w opracowywanie standardów danych klinicznych, głównie poprzez Inicjatywę Innowacyjnych Leków (IMI). Trzy możliwe skale do oceny ciężkości niekorzystnego zdarzenia w trzech różnych badaniach. Konieczność zgłaszania kluczowych danych dotyczących zdarzeń niepożądanych jest kolejnym powodem stosowania standardowych formatów danych. Jeśli trzech sponsorów badania zbierze dane dotyczące ciężkości niepożądanego zdarzenia za pomocą różnych systemów punktacji (patrz tabela), prawie niemożliwe jest porównanie danych w sposób dokładny i godny zaufania. Program komputerowy nie może zastąpić eksperckiej opinii klinicznej potrzebnej do interpretacji takich informacji; ponownie dane powinny być zbierane w standardowym formacie od samego początku. Kilka odmiennych standardów zdarzeń niepożądanych zostało teraz zharmonizowanych w modelu współpracy grup Biomedical Integrated Domain Group (BRIDG).
Przemysł biofarmaceutyczny w coraz większym stopniu angażuje się w globalną standaryzację jako podstawowy cel niekonkurencyjnych wysiłków badawczych opracowywanych we współpracy z organizacjami publicznymi, w Europie poprzez IMI, a szerzej w ramach Koalicji na rzecz Przyspieszania Norm i Terapii (CFAST). Te wspólne wysiłki prowadzone z CDISC mają na celu przyspieszenie rozwoju innowacyjnych terapii poprzez skrócenie czasu i zasobów wymaganych do prowadzenia badań, podnosząc ich jakość i ułatwiając integrację danych badawczych.
Na przykład, standard cukrzycy CDISC będzie zawierał jasne definicje zdarzeń hipoglikemicznych. Porozumienie w sprawie stosowania terminów takich jak ciężka hipoglikemia , objawowa hipoglikemia i pseudohypoglikemia na początku studiów pozwoli zaoszczędzić miesiące kosztownych mapowania danych z back-endu. Jednoznaczne definicje będą stanowić ważne osiągnięcie oceny skuteczności i zdarzeń niepożądanych spowodowanych nowymi lekami na cukrzycę. Standardy CDISC z projektów CFAST będą utrzymywane za pomocą dedykowanego narzędzia, Shared Health and Clinical Research Electronic Library.
Teraz, gdy coraz częściej przyjmuje się EHR, kwestie interoperacyjności muszą zostać rozwiązane, jeśli chcemy skorzystać z nowoczesnych systemów raportowania zdrowia i kompleksowych elektronicznych strumieni danych w celu promowania odpowiedzialnego udostępniania danych i systemu opieki zdrowotnej, w którym opieka kliniczna dane mogą być łatwo wykorzystane do badań, a wyniki badań mogą szybko informować o decyzjach klinicznych. Kwestie bezpieczeństwa, prywatności, poufności i świadomej zgody są dokładnie badane przez wiele stron, a rozwiązania są w toku
[przypisy: odżywki na przyrost mięśni, hiperostoza czołowa, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Wspieranie odpowiedzialnego udostępniania danych za pomocą standardów ad”

 1. Necromancer Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: salon kosmetyczny kielce[...]

 2. Hyper Says:

  sprawdza się u mnie modrzew dahurski i piję

 3. Midas Says:

  [..] Cytowany fragment: wyciągi chemiczne[...]

 4. Maciej Says:

  Bzdety piszecie i tyle

Powiązane tematy z artykułem: hiperostoza czołowa odżywki na przyrost mięśni przywileje dawcy krwi