Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

wzory n paznokcie cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W niniejszym raporcie cytowane są dwustronne wartości P. Podstawową charakterystykę leczenia i grupy placebo porównano z testem Cochrana-Mantela-Haenszela.16,17 Częstości zdarzeń niepożądanych porównano z testem chi-kwadrat. Różnice w ciągłych zmiennych w linii podstawowej, a także seryjne zmiany w indeksie ruchu ściany zostały określone przez analizę wariancji. Krzywe czas do zdarzenia zostały wygenerowane za pomocą szacunków Kaplana-Meiera.18 Porównania śmiertelności ze wszystkich przyczyn dokonano za pomocą testu log-rank, z indeksem ruchu ściany i środkiem jako zmiennymi stratyfikacyjnymi. Porównania rozkładów czasu do zdarzenia dla drugorzędowych punktów końcowych i rozkładu czasowego na przerwanie zostały wykonane bez zmiennych stratyfikacyjnych. W analizie punktów końcowych innych niż śmiertelność dane były cenzorowane w momencie pierwszego istotnego zdarzenia lub dwóch tygodni po wycofaniu. Względne ryzyko obliczono jako wskaźnik ryzyka uzyskany z regresji proporcjonalnych hazardów Coxa. Do analizy podgrup oszacowano względne ryzyko i związane z tym 95-procentowe przedziały ufności za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Obliczenia przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS (SAS Institute, Cary, NC).
Wyniki
Wybór pacjenta i dane demograficzne
Od maja 1990 r. Do 7 lipca 1992 r. W sumie 6776 kolejnych epizodów zawału serca oceniano u 6676 pacjentów, a niektórzy pacjenci byli poddawani skriningowi więcej niż raz. Badanie przesiewowe za pomocą echokardiografii dało w wyniku identyfikację 2606 kwalifikujących się pacjentów o indeksie ruchu ściany mniejszym lub równym 1,2, co odpowiada frakcji wyrzutowej mniejszej lub równej 35 procent. Łącznie 3920 pacjentów zostało wykluczonych, ponieważ mieli wskaźnik ruchu ściany wyższy niż 1,2, a 475 zostało wykluczonych, ponieważ nie można było ustalić wskaźnika ruchu ściany. Jak opisano szczegółowo wcześniej, 14 istniała odwrotna zależność między wskaźnikiem ruchu ściany a umieralnością. Wśród pacjentów z indeksem wyższym niż 1,2, 40 procent miało objawy zastoinowej niewydolności serca 11, a ogólna śmiertelność w ciągu jednego roku wynosiła 12 procent. Spośród 2606 pacjentów, którzy kwalifikowali się do badania (tj. Tych z wskaźnikiem ruchomości ściany <1,2, wskazujących na ciężką dysfunkcję skurczową lewej komory), 74 procent miało objawy zastoinowej niewydolności serca, a śmiertelność na jeden rok wynosiła 34 procent.
Spośród 2606 kwalifikujących się pacjentów, 859 zostało wykluczonych z powodu obowiązkowego hamowania ACE (150 pacjentów), wstrząsu kardiogennego (101), śmierci podczas badań przesiewowych (70), niewydolności nerek lub pojedynczej nerki (65), nietolerancji badanej dawki trandolaprilu ( 39), braku zgody (218) lub innych powodów (216).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka linii podstawowej 1749 pacjentów przyjmujących trandolapril lub placebo. Łącznie uwzględniono 1749 pacjentów (67 procent osób z indeksem kurczliwości ściany <1,2, plus 2 pacjentów błędnie zapisanych, mimo że mieli wskaźnik> 1,2): 876 w grupie trandolaprilu i 873 w grupie placebo. Nie było istotnych różnic między cechami charakterystycznymi linii bazowych dwóch grup (tabela 1).
Śmiertelność
Trzy wstępnie zaplanowane tymczasowe analizy umieralności przeprowadzono w czerwcu 1991 r. (Łącznie 673 pacjentów), w lutym 1992 r. (W sumie 1209) oraz w sierpniu 1993 r. (W sumie 1745)
[więcej w: porażenie nerwu przeponowego, odżywki na przyrost mięśni, przychodnia medyk rzeszów ]

Tags: , ,

No Responses to “wzory n paznokcie cd”

 1. Oliwia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu skóra[...]

 2. Oliver Says:

  Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

 3. Jadwiga Says:

  [..] Cytowany fragment: okulista wroclaw[...]

 4. Wiktor Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

Powiązane tematy z artykułem: odżywki na przyrost mięśni porażenie nerwu przeponowego przychodnia medyk rzeszów